هیچ محصولی یافت نشد.

فن پکیج (Fan Combi Boiler) یکی از مهم ترین قطعات پکیج می باشد.

وظیفه فن در پکیج

وظیفه خارج کردن دود حاصل از احتراق شعله مشعل از درون محفظه به هوای آزاد و مکش هوای لازم به داخل سیستم را برعهده دارد.

فن باعث می شود شعله به بهترین حالت بسوزد و از بالا رفتن بیش از حد دما در محفظه احتراق جلوگیری می کند و سبب افزایش امنیت پکیج می شود.